Címek részletes adatai Súgó

Előző találatok

Nincs több találat

CímNatio est semper reformanda: tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére / szerk. Anka László [et al.] (2016)Könyv/monográfia
TartalmaA balítéletekről és a politikai nyelvek / Miru György (2016)
A "garat" fogalomkészletének helye Széchenyi politikai gondolkodásának alakulásában: eszmetörténet és/vagy fogalomtörténet / Veliky János (2016)
A hazai és a kelet-német titkosszolgálatok súrlódásai a szocialista Magyarországon / Eperjesi Zoltán (2016)
A hivatalos képalkotás "alternatívái": az uralkodópár (privát) életeseményeinek megjelenítése az 1850-es évek magyar nyelvű sajtójában / Vér Eszter Virág (2016)
A kelet-közép-európai rendszerváltozás néhány dilemmája / Marinovich Endre (2016)
A két világháború közötti magyar történeti szintézisek és Kosáry Domokos / Ujváry Gábor (2016)
"A lelketeket adjátok az ördögnek, ha a kormánypártra szavaztok!": adalékok az 1896-os választások történetéhez / ifj. Bertényi Iván (2016)
A magyar katolikus egyház anyagi problémái és kapcsolatuk az autonómia-igénnyel 1848 teléig / Sarnyai Csaba Máté (2016)
A magyar kormány Fiume-politikája a 19-20. század fordulóján / Ordasi Ágnes (2016)
A magyarok istene a reformációtól Kossuth Lajosig / Kovács Kálmán Árpád (2016)
A megvalósult álom: a fiumei kikötő áruforgalma és a vasút / Majdán János (2016)
A migrációról: államigazgatási és külpolitikai szempontú gondolatok / Bába Iván (2016)
"A nemzeti eszme igazi hordózói": a nemzeti eszme a KMP ideológiájában (1936-1939) / Kovács Dávid (2016)
A nyugati magyar emigráció intézményei és titkosszolgálati megfigyelései / Arday Géza (2016)
A politikai katolicizmus csírája?: Apponyi György 1872. december 14. levele Simor János érsekhez / Anka László (2016)
A szabadság matraca / Szörényi László (2016)
"A szegedi Csillagbörtönben kb. 10 000 hadifogoly...": szovjet őrizetű hadifogolytábor a tisza-parti városban (1944-1945) / Bognár Zalán (2016)
A visegrádi remete utolsó útja: Görgei Artúr halálának társadalmi visszhangja 1916-ban / Ligeti Dávid (2016)
Alkotmány, szabadság és nemzet Kölcsey és Deák szemléletében az 1832-36-os országgyűlésen / Tevesz László (2016)
Apokalipszis és történetszemlélet / Őze Sándor (2016)
Az abaúji Szádeczky család első egyetemi tanár tagjának, Szádeczky-Kardoss Lajos történésznek az életőtja / Kovács I. Gábor (2016)
Az első antikommunista forradalom leverése / Salamon Konrád (2016)
Az ó-Romániai titkos nemzetvédelmi akció kezdetei / Makkai Béla (2016)
Bánáti adattár: adalékok a temesi Bánság kamarai igazgatásához / Marjanucz László (2016)
Cape wool: Fokföld aranya / Búr Gábor (2016)
Csány László és Deák Ferenc politikai együttműködése Zala megyében: 1831-1846 / Molnár András (2016)
Egy Schiller-citátum hátteréhoz: amikor az "emlékező" Kossuth felidézi egykori idéző önmagát / Velkey Ferenc (2016)
Egyensúly, presztízs, diplomáciai sakkhúzások: a Foreign Office és Ausztria-Magyarország "elcsábítása" (1906-1910) / Joó András (2016)
Fakten, Erinnerungen, poetische Fiktion: Georg Trakls Grodek als historische und poetische Wirklichkeit / Csúri Károly (2016)
Fama volat: Lonovics József hírneve / Bárány Zsófia (2016)
Források a koronaügyészség történetéhez / Zinner Tibor (2016)
Görgei Debrecenben: 1848. május 31. - június 3. / Hermann Róbert (2016)
Házi istentisztelet, avagy / Molnár Sándor Károly (2016)
Helyzetkép az új csehszlovák-magyar országhatár két oldalán a bécsi döntés után / Popély Gyula (2016)
Jókai fiumei látogatásairól / Kiss Gy. Csaba (2016)
Királyság vagy köztásaság: polgári nézőpontok az államforma kérdéséről (1945-1946) / Föglein Gizella (2016)
lehetett volna egy keleti Svájc: Jászi Oszkár Magyarország jövőjéről az I. világháború végén / Jeszenszky Géza (2016)
Magyarország nemzetiségi problémái a függetlenség küszöbén (1919-1920) / Nagy Mariann (2016)
Magyarország 1989: folyamatok, emberek, véletlenek / Oplatka András (2016)
Modernizációs törekvések a székelyföldi méhészet fejlesztésére a századfordulón / Balaton Petra (2016)
Nemzetépítés, nemzet-konstrukciók és nemzeti mítoszok Norvégiában a 19. században / Masát András (2016)
Nyugállományú altábornagy a magyar katonai ellenállási mozgalom élén: vitéz Kiss János (1883-1944) / Szakály Sándor (2016)
"Orgiákat ül a nyegle őrület": levelek Csáky Albinhoz az 1905-ös politikai válság időszakából / Schwarczwölder Ádám (2016)
Phanarion, fanar, fanarióták, fanariotizmus: barangolás a román diplomácia és politika-csinálás forrásvidékén / Borsi-Kálmán Béla (2016)
Polgári pártok és vezetőik Magyarországon (1944-1956) / Izsák Lajos (2016)
Ravasz László utolsó erdélyi évei (1918-1921) / Hatos Pál (2016)
Rosemary Prochl: egy szokatlan humanitárius akció története / Pál István (2016)
Szana Tamás és a modern magyar bibliofília / Farkas Judit Antónia (2016)
Tisza István német szövetségi koncepciójának genezise (1913-1914) / Ress Imre (2016)
Udvari vonatok Ferenc József utazásain / Csapó Csaba (2016)
Választások Magyarországon: új szempontok / Szerencsés Károly (2016)
NevekAnka László (szerk.)
Gergely András (1946-) (tárgya)
MegjelenésBudapest : Károli Gáspár Református Egyetem, 2016
L'Harmattan K.
Méretadatok647 p.; ill.; 23 cm
Nyelvmagyar;
SorozatokKároli könyvek. Tanulmánykötet
ISBN978 963 414 198 3
Tárgyszavaktörténelem; reformkor; 1848/49-es forradalom és szabadságharc; trianoni békediktátum; Horthy-korszak; kommunizmus; rendszerváltás; tanulmánygyűjtemény; emlékkönyv; Magyarország; 19-20. sz.;
Elérhetőség
Vonalkód Lelőhely Állományegység Raktári jelzet Státusz Kategória
0000001012906KSH Központi KönyvtárOT Szakolvasó, TörténelemE 005400Hozzáférhetőhelyb. olv.

© OCLC (UK) Ltd
IQSYS Zrt.