Időszaki kiadványok részletes adatai Súgó

Előző találatok

Nincs több találat

Időszaki kiadvány címe... vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tisztajövedelme mivelési áganként és osztályonként az 1909. évi V. t.-czikk alapján végrehajtott kataszteri kiigazitás után (1913-1916)Időszaki kiadvány
Beérkezett füzetekBereg (1913)
Bihar (1913)
Hajdu (1913)
Nógrád (1913)
Ung (1913)
Ugocsa (1913)
Szabolcs (1913)
Moson (1913)
Vas (1913)
Fiume (1913)
Zólyom (1913)
Zemplén (1913)
Abauj-Torna (1914)
Alsó-Fehér (1914)
Alsó-Fehér (1914)
Arad (1914)
Arad (1914)
Abauj-Torna (1914)
Árva (1914)
Árva (1914)
Fogaras (1914)
Fejér (1914)
Esztergom (1914)
Csongrád (1914)
Csik (1914)
Csanád (1914)
Brassó (1914)
Borsod (1914)
Besztercze-Naszód (1914)
Pozsony (1914)
Pest-Pilis-Solt-Kiskún (1914)
Nyitra (1914)
Nagy-Küküllő (1914)
Maros-Torda (1914)
Liptó (1914)
Krassó-Szörény (1914)
Komárom (1914)
Kolozs (1914)
Máramaros (1914)
Zala (1914)
Veszprém (1914)
Udvarhely (1914)
Turócz (1914)
Trencsén (1914)
Torontál (1914)
Torda-Aranyos (1914)
Tolna (1914)
Temes (1914)
Szolnok-Doboka (1914)
Szilágy (1914)
Szepes (1914)
Szeben (1914)
Szatmár (1914)
Sopron (1914)
Somogy (1914)
Sáros (1914)
Kis-Küküllő (1914)
Jásznagykun-Szolnok (1914)
Hunyad (1914)
Hont (1914)
Heves (1914)
Háromszék (1914)
Győr (1914)
Gömör-Kishont (1914)
Baranya (1914)
Baranya (1914)
Bars (1914)
Bács-Bodrog (1914)
Bács-Bodrog (1914)
Békés (1914)
Békés (1914)
Bács-Bodrog vármegye (1914)
Baranya vármegye (1914)
Torontál vármegye (1914)
Állomány adatok[1]-[64]
MegjelenésBudapest : Magyar Királyi Állami Ny., 1913-1916
Méretadatok25 cm
Nyelvmagyar;
Tárgyszavakföldterület; mezőgazdasági terület; jövedelemstatisztika; mezőgazdasági statisztika; adatsor-települések; adatsor-művelési ágak; Magyarország; 1909;
Kapcsolódó címekld. még (vissza): Povrsina i katastralni cisti prihod poreznih obcina zupanije ... po tezatbenim vrstima i razredima nakon katastralnog izpravka, provedenog na temelju za. clan. V : 1909 (1915-1917)
Utolsó beérkezett füzetTorontál vármegye (1914)

© OCLC (UK) Ltd
IQSYS Zrt.