Címek részletes adatai Súgó

Előző találatok

Nincs több találat

CímAgria Media 2014: XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás / [szerk. Nádasi András] (2015)Könyv/monográfia
TartalmaA Bring your own device módszer adaptív oktatási alkalmazási lehetőségei / Csillik Olga, Mihályi Krisztina (2015)
A digitális írástudás kritériumai a könyvtári munkában / Tömösközi Péter, Szabó Bálint (2015)
A digitális képfeldolgozás e-learninges oktatásának lehetőségei / Király Sándor (2015)
A felnőttkori tanulás jellemzői a turizmus szektorában az IKT kompetenciák tükrében / Simándi Szilvia (2015)
A GEOMATECH digitális tananyagok alkalmazási lehetősége a komplex instrukciós program szerint szervezett tanítási órákon / K. Nagy Emese (2015)
A HY-DE modell: az öntevékeny hallgatói szakasz / Dani Erzsébet (2015)
A közösségi oldalak felhasználásának sajátosságai / Pacsuta István (2015)
A médianevelés elvi kérdései / Szíjártó Imre (2015)
A MOOC-orientált fejlesztések esélyei Magyarországon / Benedek András, Molnár György, Sík Dávid (2015)
A new approach to Universal Decimal Classification as the indexing language for a mechanized information retrieval system / Piros Attila (2015)
A pedagógiai rendszertervezés és újmédia alapú MOOC-kurzus jellemzői a felsőoktatásban / Forgó Sándor, Racsko Réka (2015)
A tantárgyközi oktatás lehetőségei és gyakorlata a gazdasági és pénzügyi nevelés IKT eszközzel való támogatása kapcsán / Kovács Katalin (2015)
A televízió helye a filmtörténet oktatásában: a brit példa / Váró Kata Anna (2015)
A világháló használói: egy átfogó kutatás bemutatása / Kolozsvári Csaba, Becsei Lilla (2015)
A 8-18 éves magyarországi tanulók videojáték-használati szokásai / Pólya Tamás [et al.] (2015)
About some disquieting phenomena in ethics of science / Stoffa Ján, Stoffa Veronika (2015)
An examination of gaming personality and gaming dynamics / Chih-Hsiung Tu [et al.] (2015)
Az adaptív tanulási környezet, a perszonalizáció, és az asszociatív tanulás lehetőségei digitális környezetben / Sass Judit (2015)
Az adaptív tanulási környezet, a perszonalizáció, és az asszociatív tanulás lehetőségei digitális környezetben: egy gazdasági alapismereteket oktató adaptív tanulási környezet beválásvizsgálatának eredményei / Bodnár Éva (2015)
Az adaptív tesztelés lehetőségei az IKT-alapú oktatásban / Kovács Kristóf, Pléh Csaba, Han van der Maas (2015)
Az audiovizuális lényegkiemelés sajátosságainak vizsgálata az Eszterházy Károly Főiskolán / Komló Csaba (2015)
Az oktatástechnológiával és az oktatási rendszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások tipológiai és metodikai kérdései / Nádasi András János (2015)
Development and application of a teaching method using a communication robot: based on the concept of a weak robot / Keisuke Nemoto [et al.] (2015)
Didaktikai kutatásra szolgáló adatbegyűjtő információs rendszer / Stoffa Veronika, Végh Ladislav (2015)
Digi Potter kalandjai, avagy / Fegyverneki Gergő (2015)
Digitális állampolgárság az eltérő élethelyzetek tükrében / Habók Lilla (2015)
Digitális archívumok szolgáltatásai a tanári munka támogatására / Tóvári Judit (2015)
Digitális mozgóképek elemzésének algoritmikus megközelítése / Komló Csaba (2015)
Eadaptivity, az adaptív eLearning tanulásmenedzsment megoldás / Könczöl Tamás Balázs (2015)
E-biblioterápia, úton egy új módszer felé?! / Gulyás Enikő (2015)
Egy ókori könyvtár modellje a virtuális térben: az alexandriai könyvtár / Boda István [et al.] (2015)
Entrepeneurs training model: linking theory, practice and virtual learning environments / Diego Mauricio Mazo Cuervo, Giovanny Cardona Montoya (2015)
Hatással van-e a web 2.0 a tanítási-tanulási folyamatra? / Érsek Attila (2015)
Hogyan használjuk a netet?: IKT eszközökkel kapcsolatos használati szokások sajátosságai / Fazakas Ida (2015)
ICT policy development: a comparative analysis through the education transformation policy guide / Andrea Kárpáti (2015)
IKT eszközök alkalmazása az ukrán óvodai nevelésben / Reho Anna (2015)
IKT kompetencia fejlesztés a pedagógus továbbképzésben / Tóth András, Herpainé Lakó Judit (2015)
IKT támogatású humán teljesítménytechnológiai kutatások a tanárképzés területén / Komenczi Bertalan (2015)
IKT-eszközök a környezetpedagógiában / Farkasné Ökrös Marianna, Ütőné Visi Judit (2015)
Ilias keretrendszer alkalmazása a katonai továbbképzésekben / Hajdicsné Varga Katalin (2015)
Internethasználati szokások és társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek vizsgálata / Czövek Andrea (2015)
Internethasználattal kapcsolatos attitűdök vizsgálata / Szilágyi István (2015)
Korszerű IKT alapú fejlesztések a képzések minőségének támogatására / Molnár György, Nagy Katalin (2015)
Kriptográfiai algoritmusok alkalmazása a rádiófrekvenciás azonosítás és kommunikáció során / Radványi Tibor (2015)
Leading learning in a digital age / Michael Stevenson [et al.] (2015)
Logisztikai folyamatok jelentősége a köznevelési intézmények működésében / Pató Gáborné Szűcs Beáta (2015)
Mobileszközök az oktatásban: az Ipad lehetőségei a pedagógiai innovációban / Antal Péter, El-Bialy A. Ragab (2015)
Nyelvpedagógiai célok érvényesítése kombinált tanulás (blended/hybrid learning) során: magyar mint idegen nyelv / Vincze Mária (2015)
Online és offline közösségek szerveződésének sajátosságai egy kutatás tükrében / Klement Mariann (2015)
Pedagógus digitális kompetenciák fejlesztése instant és web 2.0-ás eszközökkel / Barsy Anna (2015)
Practice and evaluation of a workshop on internet addiction disorder: through the process of being made a criterion by junior high school students themselves / Kyohei Sakai, Shingo Shiota (2015)
Régi magyar szövegek normalizálási lehetőségei / Kalcsó Gyula (2015)
Szemi-automatizált kérdésgeneráló rendszer funkcionális moduljai / Bednarik László (2015)
Tanári és hallgatói munka háttérfeltételei / T. Parázsó Lenke [et al.] (2015)
Tanári munka eredményességét befolyásoló háttérfeltételek vizsgálata / Göncziné Kapros Katalin (2015)
Technology and me: what do students think? / Cheng-Chang Pan [et al.] (2015)
Tehetséggondozás az informatikában csökkenő óraszámok mellett / Király Sándor (2015)
Tudásteremtés az új tanulási környezetben: egy táblagépes kísérlet tanulságai / Herzog Csilla, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (2015)
Turisztikai tudásbázisok és IKT eszközök az információs társadalomban / Várhelyi Tamás (2015)
Virtuális közösségek sajátosságainak bemutatása / Hadnagy József (2015)
Viselhető rendszerek az oktatásban / Hambalík Alexander (2015)
Vizuális matematika a nemzetközi együttműködésben / Oláhné Téglási Ilona (2015)
NevekNádasi András (szerk.)
Eszterházy Károly Főiskola (Eger) (rend.)
Agria Media Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás (Eger) (11.) (rend.)
International Conference on Information Technology (Eger) (13.) (rend.)
Conference and General Assembly of the International Council for Educational Media (Eger) (64.) (rend.)
MegjelenésEger : Eszterházy Károly Főiskola, 2015
Méretadatok572 p.; ill.; 24 cm
Nyelvmagyar; angol;
SorozatokMédiainformatikai kiadványok
ISBN978 615 5621 15 4
Tárgyszavaktávoktatás; média; digitalizálás; médiakutatás; konferencia; tanulmánygyűjtemény;
Egyéb címek245$bEgyéb alcím és minden további alcím: Eszterházy Károly Főiskola, 2014. október 8-10.
245$B Párhuzamos alcím: Conference and Exhibition on Information and Communication Technology and Instruction Technology : ICI 13, International Conference on Information Technology
245$B Párhuzamos alcím: ICEM 2014, 64th Conference and General Assembly of the International Council for Educational Media
Elérhetőség
Vonalkód Lelőhely Állományegység Raktári jelzet Státusz Kategória
0000001001984KSH Központi Könyvtár E 002740Hozzáférhetőkölcsönözh.

© OCLC (UK) Ltd
IQSYS Zrt.