Találati lista - Címek /tárgyszavak : nemesség Súgó

Találatok száma 350 .

Ugrás az adott oldalra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Adalékok a Szigetvidék történeti néprajzához
Hosszú Csaba
Copies: 0
2. Adalékok az 1809. évi Napóleon ellenes magyar küzdelmek történetéhez (2009)
Demény-Dittel Lajos
Copies: 1
3. Adók, katonák, országgyűlések, 1796-1811/12 (2003)
Poór János
ISBN: 963 9104 83 3
Copies: 1
4. Agrár- és társadalomtörténeti tanulmányok a 18. századi Franciaországról (2016)
Papp Imre; Bárány Attila; Györkös Attila; Jakab Melinda; Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
ISBN: 978 963 473 887 9
Copies: 1
5. "Akinek armális nemességét elismerték ugyan, de aki a polgári rendhez tartozott" : a rendi identitás értelmezése és gyakorlata Fest Imre emlékirataiban
Tóth Árpád; Fest Imre
Copies: 0
6. Az alispánságtól a birodalmi hercegségig, a nemesi kúriától az ország legnagyobb birtokkomplexumáig : az Esterházy család társadalmi és anyagi felemelkedése
Újváry Zsuzsanna, J.; Zimányi Vera; Esterházy-család
Copies: 0
7. Állampolgárság eladó: újközépkori vagy csak neoliberális gyakorlat?
Bándi Melissa; Tanasoca, Ana
In: 3. évf. 2017. 1/2-4. sz., 3. évf. (2017) 1/2. sz.
8. Álló- és mozgóképek : vázlat az erdélyi főnemességről ([2003])
Kovács Kiss Gyöngy
ISBN: 973 9373 47 X
Copies: 2
9. Almanach de Gotha : pour l'année ...
10. Alsó-, Felső- és Középbük nemesi községek közös rendtartásának létrejötte 1817-ben
Hudi József
Copies: 0
11. Alternatívák a mohácsi csata után a magyar nemesség számára : Forgách Zsigmond karrierépítő tevékenysége
Benkő Gábor; Forgách Zsigmond
Copies: 0
12. The ancien régime : French society 1600-1750 (cop. 1973)
Goubert, Pierre
ISBN: 0 297 99481 6
Copies: 1
13. Aranyidők a péceli Ráday-kastélyban (2003)
Berecz Ágnes; Lángi József; Ráday család
ISBN: 963 212 378 6
Copies: 1
14. Arisztokrácia és nemesség szerepe az eperjesi kollégium alapításánál
Kónya Péter
Copies: 0
15. Armales Transylvanorum : válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból (2009)
Szálkai Tamás
ISBN: 978 963 9857 35 3
Copies: 1
16. Armálisok : nemeesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből, 1477-1898 (2004)
Bilkei Irén; Kapiller Imre; Molnár András; Zala Megyei Levéltár
ISBN: 963 7226 55 9
Copies: 1
17. Árva, Trencsén, Zólyom vármegye nemes családjai
ISBN: 963 9204 45 5
Copies: 1
18. Árvay Mihály és Bolyky Borbála nemesi oklevele
Kovács-Veres Tamás Gergely
Copies: 0
19. Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás bihari tabellái (2010)
Szálkai Tamás; Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
ISBN: 978 963 7238 42 0
Copies: 1
20. Bács-Bodrog, Csanád, Liptó, Nyitra, Udvarhely és Vas vármegyék nemes családjai (2005)
Szluha Márton; Barna János; Sümeghy Dezső; Pálmay József; Balogh Gyula
ISBN: 963 7374 14 0
Copies: 2
Ugrás az adott oldalra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© OCLC (UK) Ltd
IQSYS Zrt.