A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

KÜLFÖLDI ADATBÁZISOK

Nemzetközi statisztikai adatbázis, amely több mint 8 millió idősorral rendelkezik az alábbi intézményektől: EUROSTAT, ECFIN, OECD, IMF (beleértve a nemzetközi pénzügyi statisztikát), a Világbank, az UNIDO, az UNECE, a WTO adatait, amerikai makrogazdasági adatokat, a Deutsche Bundesbank, a Statistisches Bundesamt és a DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) adatait.

Az IMF nemzetközi pénzügyi statisztikai kiadványának (International Financial Statistics - IFS) online változata közel 200 országból gyűjt és tesz közzé pénzügyi adatokat. A statisztikai adatok számos fontos témát fednek le, mint például fizetési mérlegek, nyersanyagárak, ipari termelési adatok, munkaerő-statisztika, bank és pénzügyek, nemzeti számlák, valutaárfolyamok, gazdasági mutatók. Az adatbázis témakör illetve ország szerinti, valamint összetett keresésre is lehetőséget ad.

A JSTOR a tudományos tartalmak egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója, az egyik legnagyobb előfizetéses alapon működő adatbázis több ezer folyóirattal és egymilliónál több képpel, tanulmánnyal és más forrással.

A teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főként archív tartalmakat szolgáltat, így a legfrissebb 2–5 évfolyam nem érhető el benne.

Könyvtárunk a JSTOR Essential Collection nevű gyűjteményét fizeti elő, amelyben nagyjából 700, számos tudományágat lefedő folyóirat érhető el, és megtalálhatóak benne az Arts & Sciences I, II, III, IV, és VII részgyűjtemények legfontosabb címei.

Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.

A OECD iLibrary a nemzetközi szervezet online könyvtára. Az OECD könyvek, folyóiratok és statisztikák online olvasható formátumban bárki számára elérhetők, a teljes szövegek és adatállományok letöltése azonban csak előfizetők számára lehetséges. A felhasználók a szolgáltatás keretében számtalan témában gyűjthetnek információt az OECD által kiadott könyvekből, monográfiákból, éves jelentésekből és tanulmányokból. Emellett az OECD által kiadott folyóiratok teljes szövege is olvasható (pl. Financial Market Trends, Higher Education Management, OECD Economic Survey).

A SpringerLink a világ egyik legszéleskörűbb online gyűjteménye.

A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne.

Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.

A világ egyik legnagyobb tudományos kiadója, az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisában közel 2500 lektorált folyóirat érhető el.

A Scopus hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait feldolgozza. Elsősorban szakirodalom keresésére alkalmas, illetve segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni.

A Statista a világ egyik legnagyobb statisztikai adatbázisa. A portál 21 piaci szektor (média, üzleti élet, pénzügy, politika és számos más terület) mennyiségi adataihoz nyújt közvetlen hozzáférést vállalatok, üzleti ügyfelek, kutatóintézetek és a tudományos közösség számára.

BELFÖLDI ADATBÁZISOK

A MeRSZ, vagyis az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás elnevezésű online könyvtára több mint 600 magyar nyelvű tudományos alapmű, összefoglaló kézikönyv és felsőoktatási tankönyv teljes tartalmához biztosít online hozzáférést a következő témákban a teljesség igénye nélkül: biológia, filozófia, gazdaság, jogtudomány, műszaki tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem. A szakkönyveken kívül egyetemi jegyzetek is elérhetők az oldalon.

Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.

Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.

Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden számát. Szolgáltatásai: a több millió oldalas szövegállományban történő keresés, a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése és a dokumentumok megjelenítése.

Mit tartalmaz az adatbázis?

 • Szakkönyv gyűjtemények és névtárak a hely- és családtörténeti kutatásokhoz
 • Közlönyök, napi sajtó az elmúlt 150 év eseményeinek pontos rekonstruálásához a sporttól a politikán át a személyes történetekig
 • Lexikonok a tanuláshoz és a mindennapi életben felmerülő kérdésekhez
 • Tudományos folyóiratok az oktatás és kutatás szolgálatában

Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.

A L´Harmattan Kiadó Digitális Adatbázisában közel 1500 könyv között keresgélhetünk a legkülönfélébb témákban: magyar és egyetemes történelem, jog- és közgazdaságtudomány, néprajz, politikatudomány, szociológia, irodalomtudomány, gyermek- és magyar irodalom, hogy csak néhányat említsünk a sok közül.

Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.

Elérhető adatbázisok:

 • Képcsarnok
 • Könyv- és Dokumentumtár
 • MAPIRE
 • Térképek és Építészeti Tervek
 • Levéltár
 • Budapest Időgép

A KSH Könyvtár Népszámlálási Digitális Adattár (NÉDA) nevű adatbázisa hozzáférhető a Hungarica adatbázison keresztül a könyvtárban és otthonról is. Az adatbázis magyarországi történeti népszámlálások és mikrocenzusok (1784–1996) kiadványainak összesen 129 ezer digitalizált oldalát teszi elérhetővé.

Tartalom:

 • A magyarországi népszámlálások adatai 1784 és 1990 között
 • Népszámlálás az ezredfordulón
 • A magyarországi mikrocenzusok adatai 1963 és 1996 között
 • Hosszú idősoros nemzetiségi adatok
 • Hosszú idősoros vallási adatok
 • Külföldi népszámlálások

Az adatbázis tartalmazza a teljes hatályos magyar joganyagot.

 • Jogesetek (a BH+ Nagy Döntvénytár anyagai)
  • A Kúriai Döntések (Bírósági Határozatok) című folyóirat anyagai 1989-től (BH)
  • Bírósági Határozatok Plusz – a Legfelsőbb Bíróság/Kúria egyedi válogatása csak a kiadónál (BH+)
  • Elvi Határozatok – A Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteményében megjelent jogesetek(EH)
  • Ítélőtáblai Határozatok – a Kiadó azonos nevű folyóiratának anyagai 2004-től (ÍH)
  • Alkotmánybírósági döntések – a Magyar Közlönyben és az Alkotmánybírósági Határozatokban megjelent döntések
  • Adó, Vám és Illeték – a kiadó azonos nevű folyóiratának anyagai 1994-től (AVI)
  • Az Adó- és Ellenőrzési Értesítőben (2011-től az Adó- és Vám Értesítőben) megjelent bírósági határozatok
  • Cégbírósági határozatok – válogatás (MBH)
  • Választottbírósági döntések – a kiadó Gazdaság és Jog című folyóiratából (válogatás)
  • A BH folyóiratban megjelent egyéb válogatások: választottbírósági határozatok, Európai Bíróság Ítéletei, Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései
  • Bírósági iránymutatások: jogegységi határozatok, kollégiumi vélemények és állásfoglalások, elvi döntések, irányelvek

 • Törvényjavaslatok és azok indokolásai
 • Ingyenes céginformációs szolgáltatás (Bisnode Cégkódex)
 • Kitölthető iratminták (közel 600 db a polgári jogi, családjogi, munkajogi és társasági jogi területről)
 • Kitölthető formanyomtatványok (elsősorban a cégeljárásban használt, továbbá nemperes eljáráshoz, csődeljárás iránti kérelemhez, ingatlan-nyilvántartáshoz és bírósági nyilvántartásba vételhez kapcsolódó nyomtatványok)
 • KSH-jegyzékek a KSH munkatársai által írt magyarázatokkal (TEÁOR, SZJ, GFO, Építményjegyzék, Érvényes szakmakódok jegyzéke, területi számjelrendszer)
 • Hasznos információk (címlisták, összefoglaló táblázatok, európai uniós terminológiai adatbázis)
 • A jogszabályok és egyéb normatívák megtalálhatók kibocsátó és típus, jogterület, továbbá közlönyben történő (Magyar Közlöny és ágazati közlönyök) megjelenés szerint, illetve megtekinthetők végrehajtási rendeleteikkel egységes szerkezetben.
 • A kiadvány Jogszabályi változásfigyelőt is tartalmaz (új, módosult, hatályon kívül helyezett jogszabályok) havi bontásban.
 • A Jogkódex egyszerűen kezelhető, a szükséges információk gyors elérését a – többféle szempontot figyelembe vevő – keresőfunkciók szolgálják.

A MEK, „az ország legrégebbi digitális könyvtára” az Országos Széchényi Könyvtár ingyenes internetes adatbázisa. 1994-ben indult és 2017. szeptember 7-i adat szerint 16.852 letölthető dokumentumot tartalmaz, és ez a szám havonta kb. 100–150-nel nő.

A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.

Magyar, nemzeti digitális névkataszter, életrajzi adatbázis, amely 398.500 szócikket tartalmaz.

A biográfiai index a személyek azonosításához szükséges adatok mellett jelzi a források körét, ahonnan bővebb információ nyerhető.

 • Magyar Közlöny
 • Alkotmánybíróság Határozatai
 • Egészségügyi Közlöny
 • Hivatalos Értesítő
 • Honvédelmi Közlöny
 • Nemzetgazdasági Közlöny
 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Szociális Közlöny
 • Ügyészségi Közlöny

A MATARKA 2002 óta létező, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum által fejlesztett és működtetett, túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás. Alapfunkcióin túl átirányít a feldolgozott folyóiratok honlapjára, hozzáférést ad ugrópontok segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha azok szabadon elérhetők az interneten, illetve ha nem, akkor közvetítésével a cikkek másolata megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtártól.

A feldolgozott cikkek száma több mint 2,5 millió, a folyóiratok száma 1.800 felett van és a cikkek 30%-nak a teljes szövegéhez hozzá lehet férni. A könyvtárban és otthonról is elérhető.

Céginformációs alapszolgáltatás, amelyben valamennyi magyarországi cég Cégközlönyben közzétett összes hivatalos cégjegyzéki adata megtalálható, beleértve a törölt cégek adatait is, kiegészítve az Igazságügyi Minisztérium által rendelkezésünkre bocsátott, de a Cégközlönyben közzé nem tett adatokkal. Emellett megtalálhatóak a gyakran fontos céginformációkat hordozó, a cégjegyzékből nem hozzáférhető hirdetmények, közlemények és pénzügyi adatok, valamint az egyéni vállalkozók, nonprofit és költségvetési szervezetek alapadatai.

Az Osiris Kiadó e-könyv-kínálatában számos elismert szerző és kutató tudományos igénnyel megírt munkája mellett megtalálhatók felsőoktatási és ismeretterjesztő könyvek, de a szépirodalmat illetően is majdnem 400, míg összességében több mint 1700 kötet közül válogathatnak az érdeklődők. Az adatbázist jó szívvel ajánljuk egyetemi hallgatóknak, a történelem, a szociológia, a politológia és a pszichológia iránt érdeklődőknek.

Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.

A Typotex Kiadó online gyűjteményében több mint 500 könyv és jegyzet áll rendelkezésünkre. A kötetek elsősorban felsőfokú tankönyvek, szakkönyvek, jegyzetek, amelyek a természettudományok és a társadalomtudományok (matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, mérnöki tudományok, pszichológia, filozófia, kommunikáció, művészetelmélet, menedzsment stb.) területét ölelik fel.

Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitva tartás

Hétfő–csütörtök:
Péntek:
Szombat–vasárnap:

8:00–19:00
8:00–16:00
zárva

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2018 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár