A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

JSTOR

A JSTOR a tudományos tartalmak egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója, az egyik legnagyobb előfizetéses alapon működő adatbázis több ezer folyóirattal és egymilliónál több képpel, tanulmánnyal és más forrással. Világszerte milliók használják tanulási-kutatási segédletként. A folyóiratok tartalmát azok indulásától kezdve archiválja. A kurrensnek számító utolsó 1–5 év számainak csak tartalomjegyzékét adja. (Van, ahol kivonat is olvasható).
Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi   tagságának köszönhetően érhető el.

Az adatbázisban az alábbi témákban kereshetünk szerző vagy cím szerint, kulcsszavakkal vagy szabadon választott kifejezésekkel:

 • Area Studies (515 folyóiratcím)
 • Arts (845 folyóiratcím)
 • Business and Economics (1273 folyóiratcím)
 • History (3673 folyóiratcím)
 • Humanities (3825 folyóiratcím)
 • Law (426 folyóiratcím)
 • Medicine and Allied Health (354 folyóiratcím)
 • Science and Mathematics (1619 folyóiratcím)
 • Social Sciences (5462 folyóiratcím)

A cikkek azonnal letölthetők.

EBSCO

Az EBSCO (rövidítés az Elton B. Stephens Company kezdőbetűkből) több adatbázis gyűjtőszolgáltatója, több ezer angol nyelvű friss és archív folyóirat, napilap cikkeinek teljes szövegét vagy abstractját közli.
Az EISZ-konzorciumi   tagságnak köszönhetően magyar nyelvű keresőfelülettel rendelkezik.

A könyvtárban elérhető adatbázisok listája:

 • Academic Search Complete
 • A világ értékesebb és legátfogóbb teljes szövegű multidiszciplináris tudományos adatbázisa; több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A teljes szövegű tartalmon felül ez az adatbázis több mint 12 500 folyóirat, valamint összesen több mint 13 200 kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók, konferencia-előadások stb. indexelését és kivonatait kínálja. Az adatbázis 1887-ig visszamenően tartalmaz PDF-es tartalmakat. A teljes szövegű anyagok többsége natív (kereshető) PDF-formátumú. Kereshető hivatkozott referenciák állnak rendelkezésre több mint 1400 lektorált folyóirathoz.

 • Business Source Premier
 • Az üzleti iparág leggyakrabban használt kutatói adatbázisa, amely több mint 2300 folyóirat teljes szövegű változatát tartalmazza, beleértve több mint 1100 lektorált kiadvány teljes szövegét. Az adatbázis 1886-ig visszamenőleg tartalmaz teljes szövegű anyagokat, és 1998-ig visszamenőleg tartalmaz kereshető hivatkozott referenciákat. A Business Source Premier élen jár a többi versenytárssal szemben az összes üzleti tudományágat lefedő teljes szövegű tartalmat tekintve, amely magában foglalja a marketing, a menedzsment, a vezetői információs rendszerek (MIS), a termelésirányítási információs rendszerek (POM), a számvitel, a pénzügy és a közgazdaságtan területeit. Az adatbázis naponta frissül az EBSCOhost keresőrendszeren keresztül.

 • ERIC (Educational Resource Information Center)
 • Több mint 1,3 millió rekordot foglal magába, és több mint 323 ezer teljes szövegű dokumentumra tartalmaz hivatkozást 1966-ig visszamenőleg.

 • GreenFILE
 • Kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt hatásának minden vonatkozását. A gyűjtemény tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában, és többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében kereshetők benne anyagok. Az adatbázis több mint 384 000 rekord indexelését és referátumait tartalmazza, valamint szabad hozzáférést biztosít több mint 4700 rekord teljes szövegéhez.

 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • Több mint 560 alapvető folyóiratot, több mint 50 elsőrendű folyóiratot és 125 válogatott folyóiratot indexel, valamint könyveket, kutatási beszámolókat és előadásanyagokat. Az adatbázisban többek között a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezeléssel kapcsolatos témakörök találhatók meg. A gyűjtemény terjedelme az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza.

 • MasterFILE Premier
 • A kifejezetten a nyilvános könyvtárak számára készült, több tudományágat átfogó adatbázis több mint 1700 periodikum teljes szövegű változatát foglalja magában 1975-től kezdődően. Amellett, hogy a MasterFILE Premier az általános érdeklődés gyakorlatilag minden területét felöleli, tartalmazza továbbá közel 500 kézikönyv teljes szövegű változatát, 164 400 eredeti forrásdokumentumot, valamint 592 ezer fotó, térkép és zászló képgyűjteményét. Az adatbázis naponta frissül az EBSCOhost keresőrendszeren keresztül.

 • MEDLINE
 • Szakmailag irányadó információt szolgáltat az orvostudomány, a beteggondozás, a fogászat, az állatorvostan, az egészséggondozási rendszer, a preklinikai tudományok és sok más orvostudományi ág területéről. A National Library of Medicine által létrehozott MEDLINE adatbázis a MeSH (Medical Subject Headings – orvosi tárgyszórendszer) indexelését használja a fa, fa hierarchia, tárgyszó és fogalomkifejtés lehetőségekkel történő kereséshez a több mint 5400 kurrens orvosbiológiai folyóirat hivatkozásai között.

 • News (AP, UPI stb.)
 • Az EBSCO AP News adatbázisa folyamatosan közel valós idejű hozzáférést biztosít a világ vezető híreihez az Associated Press hírügynökségen keresztül. Ezt a tartalmat az EBSCO monitorozza, és a releváns eredmények akkor jelennek meg, amikor a felhasználók kereséseket indítanak az EBSCOhost rendszerben. A gyűjtemény része az AP Top News, a WorldStream, a Financial News, az AP Online, a U.S. Politics & Government és az ötven állam jelentései. A végfelhasználók azonnal hozzáférhetnek a NewsMonitor által szállított webes tartalom teljes szövegéhez, ha követik a rekordban elhelyezett hivatkozást. Az AP hírei teljes szövegének indexét az EBSCO egy 30 napig élő archívumba helyezi el, így a felhasználók az érdeklődésüknek megfelelő hírek között harminc napra visszamenőleg kereshetnek.

 • Newspaper Source Plus
 • Több mint 860 teljes szövegű újságot tartalmaz, ami több mint 35 millió teljes szövegű cikket jelent. Ráadásul az adatbázisban megtalálható 857 000 televíziós és rádiós hír leirata is.

 • Regional Business News
 • Ez az adatbázis regionális üzleti kiadványok teljes szövegét tartalmazza. A Regional Business News az Egyesült Államok több mint 80 világvárosi és vidéki regionális üzleti kiadványát foglalja magában. A teljes címlista ide kattintva érhető el. További információkat ide kattintva találhat.

 • Web News
 • Az EBSCO News Harvester adatbázisa közel valós idejű hozzáférést biztosít a világ több ezer vezető hírforrásához. Ezeket a hírforrásokat az EBSCO monitorozza, és a releváns eredmények akkor jelennek meg, amikor a felhasználók kereséseket indítanak az EBSCOhost rendszerben. A gyűjtemény több mint 5000 hírforrást tartalmaz üzleti és általános témákban.

Az EBSCO-folyóiratok listája ezen a linken érhető el.

ScienceDirect

A Science Direct elsősorban természet- és társadalomtudományi folyóiratokhoz és könyvekhez biztosít teljes szövegű hozzáférést, illetve bibliográfiai adatokat.

A ScienceDirect-folyóiratok listája ezen a linken érhető el.

HVG-ORAC Jogkódex Prémium

Az adatbázis tartalmazza a teljes hatályos magyar joganyagot.

 • Jogesetek (a BH+ Nagy Döntvénytár anyagai)
  • A Kúriai Döntések (Bírósági Határozatok) című folyóirat anyagai 1989-től (BH)
  • Bírósági Határozatok Plusz – a Legfelsőbb Bíróság/Kúria egyedi válogatása csak a kiadónál (BH+)
  • Elvi Határozatok – A Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteményében megjelent jogesetek(EH)
  • Ítélőtáblai Határozatok – a Kiadó azonos nevű folyóiratának anyagai 2004-től (ÍH)
  • Alkotmánybírósági döntések – a Magyar Közlönyben és az Alkotmánybírósági Határozatokban megjelent döntések
  • Adó, Vám és Illeték – a kiadó azonos nevű folyóiratának anyagai 1994-től (AVI)
  • Az Adó- és Ellenőrzési Értesítőben (2011-től az Adó- és Vám Értesítőben) megjelent bírósági határozatok
  • Cégbírósági határozatok – válogatás (MBH)
  • Választottbírósági döntések – a kiadó Gazdaság és Jog című folyóiratából (válogatás)
  • A BH folyóiratban megjelent egyéb válogatások: választottbírósági határozatok, Európai Bíróság Ítéletei, Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései
  • Bírósági iránymutatások: jogegységi határozatok, kollégiumi vélemények és állásfoglalások, elvi döntések, irányelvek

 • Törvényjavaslatok és azok indokolásai
 • Ingyenes céginformációs szolgáltatás (Bisnode Cégkódex)
 • Kitölthető iratminták (közel 600 db a polgári jogi, családjogi, munkajogi és társasági jogi területről)
 • Kitölthető formanyomtatványok (elsősorban a cégeljárásban használt, továbbá nemperes eljáráshoz, csődeljárás iránti kérelemhez, ingatlan-nyilvántartáshoz és bírósági nyilvántartásba vételhez kapcsolódó nyomtatványok)
 • KSH-jegyzékek a KSH munkatársai által írt magyarázatokkal (TEÁOR, SZJ, GFO, Építményjegyzék, Érvényes szakmakódok jegyzéke, területi számjelrendszer)
 • Hasznos információk (címlisták, összefoglaló táblázatok, európai uniós terminológiai adatbázis)

A jogszabályok és egyéb normatívák megtalálhatók kibocsátó és típus, jogterület, továbbá közlönyben történő (Magyar Közlöny és ágazati közlönyök) megjelenés szerint, illetve megtekinthetők végrehajtási rendeleteikkel egységes szerkezetben.

A kiadvány Jogszabályi változásfigyelőt is tartalmaz (új, módosult, hatályon kívül helyezett jogszabályok) havi bontásban.

A Jogkódex egyszerűen kezelhető, a szükséges információk gyors elérését a – többféle szempontot figyelembe vevő – keresőfunkciók szolgálják.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitva tartás

Hétfő–csütörtök:
Péntek:
Szombat–vasárnap:

8:00–19:00
8:00–16:00
zárva

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2018 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár