A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

Fényes Elek-tudásbázis

A Fényes Elek-tudásbázis célja, hogy bemutassa a kiemelkedő magyar statisztikusok, demográfusok, közgazdászok életútját és életművét. A tudásbázis a Nagy magyar statisztikusok című sorozat kötetei és a KSH Könyvtár kézirattárában található fényképek közül válogat.

Bővítése elsősorban XIX. századi statisztikai alapművekkel történik.Statisztikai tudásbázis

A Statisztikai tudásbázis célja, hogy a történeti statisztika iránt érdeklődő kutatók számára online segítséget nyújtson digitalizált statisztikai források segítségével.

A tudásbázis jelenleg a Magyar statisztikai évkönyv 1885 és 1910 közötti köteteit, az 1873 és 1913 között megjelent helységnévtárakat, az 1912 és 1935 között megjelent vasúti állomások jegyzékeit, a Statisztikai adatforrások című bibliográfiasorozat 1867-től 2005-ig terjedő köteteit, korabeli térképeket, valamint népszámlálási kiadványokat tartalmaz.

A tudásbázis bővítése elsősorban népszámlálási anyagok digitalizálásával történik, ezzel is készülve a 2011. évi népszámlálásra. Jelenleg az 1850., az 1857., az 1870. és az 1970. évi népszámlálás anyaga található meg a gyűjteményben. Hamarosan feltöltjük az 1990. évi népszámlálás kiadványait és az 1880 és 1940 közötti nemzetiségi és felekezeti adatokat tartalmazó köteteket.Népszámlálási digitális adattár (Néda)

Magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok 1784–1996

A népszámlálások felbecsülhetetlen értékű információval szolgálnak az adott időszak társadalmi viszonyairól. Adataik nélkülözhetetlenek a gazdasági és politikai döntéshozók, a társadalomtudósok, a gazdaság-, népesség-, társadalom- és helytörténészek munkájához. A népszámlálások anyaga felöleli többek között az alapvető családszerkezeti, foglalkozási, kisebbségi, felekezeti és infrastrukturális adatokat az országostól a települési szintig. Ezek együttes, közös felületen történő szolgáltatása a magyar társadalom fejlődésének jobb megértését teszi lehetővé.

A hazai népszámlálási adatok összegyűjtését, rendszerezését, feldolgozását és publikálását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) végzi 1867-es megalakulása óta. „Vezéreszméül lebegett ez ügyben az országos magyar királyi statistikai hivatal előtt, hogy minél kimerítőbb, egyúttal oly alakú müvet készítsen, mely ne csupán számból álljon, hanem azonkívül, hogy részletes számaiban alapúl szolgálhasson a kormányintézkedéseknek, és forrásmű legyen a tudományos kutatóra nézve, egyúttal haszonnal legyen lapozható a nagy közönség által is” – írta Keleti Károly, a hivatal alapító atyja az 1870. évi népszámlálási adatokat összefoglaló kötet bevezetőjében.

Adattárunkban a XVIII. és a XX. század vége között megtartott magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok (kis népszámlálások) összesen 362 kötetét tesszük közzé több mint 128 ezer oldalon. Gyűjteményünket a teljesség igénye nélkül kiegészítettük néhány, a külföldi népszámlálások anyagából a KSH által készített összeállítással.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár