KSH

KÖNYVTÁR

A kiadványok megvásárlásával kapcsolatban a kultszervezes@ksh.hu e-mail címen
vagy a +36 (1) 345-6034-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Segyevy Dániel Zoltán: Térképművek Trianon árnyékában

Magyarország néprajzi térképe (1918)

Elfogyott!

A kötet a valaha készült egyik legnagyobb méretű és legrészletesebb, Magyarországot ábrázoló anyanyelvi térképet mutatja be, amelyet – társaival együtt – levéltári kutatások nyomán nemrégiben azonosított a szerző. Magyarország néprajzi térképe a magyar térképtörténet egyik kiemelkedő alkotása; az első térkép, amely már egyértelműen az első világháborút lezáró béketárgyalásokra készült Teleki Pál javaslatára, 1918 őszén. A következő évtizedekben talán a közismertebb vörös térképnél is jelentősebb módszertani hatást fejtett ki mind itthon, mind külföldön. Az olvasó a könyvet lapozgatva végigkövetheti ezt a szerteágazó hatástörténetet, bepillantást kapva a sokszor egymást tagadó korabeli nemzeti érvrendszerek mögött húzódó szövevényes nemzetközi tudományos háló rendkívül tanulságos működési mechanizmusaiba.

Ár: 3 900 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár
Oldalak száma: 235 p.
Méret: 24 cm
ISBN: 978 963 235 492 7
Kiadás éve: 2016

Faragó Tamás: Három évtized

A KSH Könyvtár történeti statisztikai kutatócsoportjának története (1954–1985)

A kötet egy kicsiny, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának köpönyegében rejtőző kutatócsoport történetéről szól. E csoportról manapság már a történészszakma is keveset tud, holott a gazdaság- és társadalomtörténet terén fontos, a népességtörténetben pedig meghatározó szerepet játszott az 1956 utáni huszonöt évben. Ha a szerző személyes emlékekkel és tapasztalatokkal átszőtt szövegében és közölt dokumentumaiban elmélyedünk, plasztikus képet kapunk a tudományos kutatás Kádár-korszakbeli lehetőségeiről és annak határairól. A kutatócsoport története jól példázza azt, hogy e manapság gyakran meglehetősen egysíkúan bemutatott világban is volt lehetőség az önálló gondolkodásra és az egyéni cselekvésre, amennyiben az közvetlenül nem érintette a politika és az ideológia államilag szorosan ellenőrzött területeit.

Ár: 4 200 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár
Oldalak száma: 270 p.
Méret: 25 cm
ISBN: 978 963 235 487 3
Kiadás éve: 2015

Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből / főszerk. Rózsa Dávid

Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig

„Számtalanok a világ történetei” – és számtalanok a nemzetek, a családok, az intézmények, a tudomány történetei is. Kötetünk több mint négyszáz szereplőjének élete fél évezredet ölel át a Mohács körüli évtizedektől napjainkig. A statisztikát hivatásszerűen művelő szakemberek és előfutáraik mellett mindazok bekerülhettek válogatásunkba, akik egyéb szempontból jelentős (orvosi, mérnöki, biológusi, biztosításmatematikusi, büntetőjogászi vagy akár sporttörténészi) munkásságuk során alkotó módon használták fel a statisztikai módszereket, megkerülhetetlenek az adatok vizualizációjának történetében, vagy fontos szerepet játszottak a statisztikai kultúra hazai elterjesztésében, népszerűsítésében. Az életrajzgyűjteményt a magyar statisztika történetét bemutató tanulmánnyal, tematikus bibliográfiai összeállítással, tárgymutatóval és fényképekkel egészítettük ki.

A könyvről a sajtóban

Bényei Miklós: Példás életrajzi adattár. Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Könyvtári Levelező/lap, 2015. 2. sz. 25–27. o.
Életrajzi lexikon a magyar statisztikáról. Híradó.hu, 2014. december 11.
Gazda István: Lexikon a statisztika és a népességtudomány kutatóiról. Magyar Tudomány, 2016. 1. sz. 126–128. o.
Hajnal Béla: Rózsa D. (szerk.): Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Statisztikai Szemle, 2015. 3. sz. 271–279. o.
Kalmár Csilla: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2015. 4. sz. 155. o.
Katona Eszter: A statisztika történetei I. Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. BUKSZ, 2015. 2. sz. 251–253. o.
Turda, Marius: Rózsa, Dávid, Ed-in-Chief. 2014. Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből – életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig (‘Portraits from the History of Hungarian Statistics and Demography – A Biographical Lexicon from the Sixteenth Century to the Present’). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár. 807 pp. Illus. Hungarian Cultural Studies, 2015. 8. köt. 239–241. o.
Vasbányai Ferenc: Nem csak a számok bűvöletében. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,2015. 5. sz. 50–52. o.

A könyvről más fórumokon

Fényképek a könyv bemutatójáról
A könyv Wikipédia-oldala

Ár: 8 700 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár
Oldalak száma: 807 p.
Méret: 25 cm
ISBN: 978 963 235 449 1
Kiadás éve: 2014

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail: Az e-mail cím megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascript használatát!

Nyitva tartás

Hétfő–csütörtök:
Péntek:
Szombat–vasárnap:

8:00–19:00
8:00–16:00
zárva

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail: Az e-mail cím megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascript használatát!

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail: Az e-mail cím megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascript használatát!

Copyright © 2013–2018 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár