A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

Központi Statisztikai Hivatal

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal – KSH Könyvtár
gyűjteményszervező könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hazai és külföldi szakirodalom vétel útján történő beszerzése. Elektronikus adatbázisok beszerzése, az ügyintézés teljes lebonyolítása.Próbahozzáférések kérése az elektronikus adatbázisokhoz, kapcsolatok kiépítése és gondozása a nemzetközi kiadók képviselőivel. Ajándékok kezelése. Személyre szabott szakstatisztikai információcsomagok (tematikus hírek, új könyvmegjelenések, szakcikkek) összeállítása és kiküldése fenntartónk, a Központi Statisztikai Hivatal dolgozói részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • könyvtáros munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

 • Kezdeményezőkészség,
 • Önálló munkavégzés,
 • Kiváló szintű kommunikációs készség és helyesírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek beszkennelt másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Angelika tartalomfejlesztésért felelős főigazgató-helyettes nyújt, a 06 1 345-6041 -os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pásztor Angelika tartalomfejlesztésért felelős főigazgató-helyettes részére a angelika.pasztor@ksh.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás – Közszolgálati Állásportál: 2019. augusztus 9.
 • A KSH honlapja – 2019. augusztus 9.

Központi Statisztikai Hivatal

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal – KSH Könyvtár
szaktájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szaktájékoztatás hagyományos és elektronikus dokumentumokból, szakirodalmi adatbázisokból a könyvtár szakolvasójában és folyóirattárában; kölcsönzés és kölcsönzési adminisztráció; bibliográfia- és referátumkészítés;tanulmánykötetek és szakfolyóiratok tartalmának analitikus feltárása; könyv- és folyóiratcikk-ismertetők írása; részvétel statisztika- és művelődéstörténeti kiadványok készítésében és a könyvtár közösségi oldalainak tartalommal való feltöltésében; esetenként hivatal- és könyvtártörténeti előadások, illetve adatbázis-bemutatók tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség, informatikus könyvtáros, vagy társadalomtudományi vagy történelem szakon,
 • Könyvtáros munkakörben szerzett 1-3 év tapasztalat,
 • A magyar könyvtári rendszer, a könyvtári és a fontosabb társadalomtudományi folyóiratok ismerete,
 • Alapvető ismeretek az országos szakkönyvtárakról,
 • Publikációs tevékenység.

Elvárt kompetenciák:

 • Kezdeményezőkészség,
 • Önálló munkavégzés,
 • Kiváló szintű kommunikációs készség és helyesírás,
 • Ügyfélorientált gondolkodásmód.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek beszkennelt másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Angelika tartalomfejlesztésért felelős főigazgató-helyettes nyújt, a 06 1 345-6041 -os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pásztor Angelika tartalomfejlesztésért felelős főigazgató-helyettes részére a angelika.pasztor@ksh.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás – Közszolgálati Állásportál: 2019. augusztus 9.
 • A KSH honlapja – 2019. augusztus 9.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitva tartás

Hétfő–csütörtök:
Péntek:
Szombat–vasárnap:

8:00–19:00
8:00–16:00
zárva

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2018 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár