A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

A könyvtár története

A Központi Statisztikai Hivatal könyvtára egyidős a magyar hivatalos statisztikai szolgálattal. Már a hivatal megalakulásakor döntöttek a könyvtár létrehozásáról. Gorove István földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Keleti Károlyt bízta meg 1867-ben a magyar hivatalos statisztika megszervezésével. Az erről készült emlékirat kezdeményezte a statisztikai munkák, folyóiratok és térképek gyűjtését, és ezekből saját önálló statisztikai szakkönyvtár létrehozását. Keleti Károly már 1869-ben szorgalmazta a hazai államtudományi és statisztikai munkák kötelespéldányként való biztosítását a könyvtár számára. Az 1874-es statisztikai törvény cserekapcsolatok kialakítását ösztönözte a külföldi országok statisztikai hivatalaival.

Az 1898. évi XX. törvénycikk előírta a magyar hivatalos statisztika intézménye számára az önálló épület létrehozását, benne könyvtári célokat szolgáló helyiségekkel. Még ebben az évben teljesült a törvényi előírás, a Központi Statisztikai Hivatal és Könyvtára jelenlegi helyére (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.) költözött.

Az egy évvel korábbi, 1897. évi XXXV. törvénycikk meghatározó lépés volt a könyvtár életében. A joganyag hangsúlyozta a könyvtár nyilvános jellegét, és egyúttal kötelespéldány-gyűjtési joggal ruházta fel. (Ezt a jogkört 1929-ben, majd 1952-ben megerősítették.)

A gyűjtési jogkör kiszélesedése a Hivatal könyvtárát a legnagyobb országos könyvtárak sorába emelte, sőt ma már az intézmény Európa egyik legrégebbi és legnagyobb statisztikai szakkönyvtára.

Könyvtárunk 1897 óta nyilvános szakkönyvtár, a hivatal dolgozóinak kiszolgálása mellett nyitva áll mindenki számára. Olvasótermeiben biztosítja a nyugodt, elmélyült kutatás feltételeit.

Az 1956 óta szervezetileg önálló egységként dolgozó intézmény a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat nevet 1972-ben vette fel, ezzel is hangsúlyozva, hogy a gyűjtő-megőrző funkció mellett a feltárás, a tájékoztatás és az információ szolgáltatása egyaránt fontos. Könyvtárunk országos szakkönyvtár, de közművelődési feladatokat is ellát. Feladatai közé tartozik többek között statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások végzése, valamint ehhez kapcsolódóan különböző szakirodalmi összeállítások, tanulmányok készítése és kiadása. 2008. január 1. óta az 5/2007. sz. elnöki határozat alapján intézményünk neve KSH Könyvtár.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár