A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

A Könyvtár közérdekű adatai

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, mint közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű adatnak minősülő adatait saját internetes honlapján teszi közzé, biztosítva ezzel a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását.

A közérdekű adatok megismerésére, közzétételére vonatkozó jogszabályok:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a,
  • valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a.

A közérdeklődésre leginkább számot tartó közérdekű adatoknak az elektronikus közzététele számos kedvező eredménnyel jár: hozzájárul az internet magyar nyelvű tartalmának jelentős bővüléséhez, az internet használatának terjedéséhez azzal, hogy ráébreszti a polgárokat az elektronikus információszerzésben rejlő lehetőségekre, az adatok gyorsabb, naprakészebb, és hosszú távon olcsóbb közzétételére ad módot, végül lehetővé teszi a polgár számára az anonim, díjmentes információszerzést is.

A Könyvtár honlapjának ezen oldalán kíván eleget tenni törvényi kötelezettségének.

A könyvtár küldetésnyilatkozata.

A könyvtár alapító okirata (2017).

A könyvtár szervezeti és működési szabályzata    és a szabályzat melléklete.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

A KSH Könyvtár ellenőrzési nyomvonala.

A Könyvtár stratégiai terve   2009-2013. A stratégiai terv kiadvány formában 

A KSH Könyvtár szlogenmentes és szlogennel ellátott logója


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Központi Statisztikai Hivatal , melynek elérhetőségei:

Székhely: Budapest, 1024 Keleti Károly u. 5-7.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: http://www.ksh.hu/


Gazdálkodási adatok

éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Szerződések


Működési adatok

A Könyvtár foglakoztatottainak létszáma (fő)

évI. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév
200455575959
200559595961
200661595754
200752515151
200850504949
200950505050
201050495050
201150,5505050
201250505050
201350,5

A intézmény foglalkoztatottak létszámát és juttatásait a költségvetési beszámoló szöveges indoklása tartalmazza.


Közbeszerzések, megrendelések

A Könyvtár közbeszerzési tervei:

Megrendelések 2015

Megrendelések 2014

Megrendelések 2012

Megrendelések 2010


Adó 1%

A KSH Könyvtár a 2015. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2016-ban beérkezett 167 899 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2014. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2015-ben beérkezett 255 508 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2013. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2014-ben beérkezett 244 178 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2012. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2014-ben beérkezett 169 176 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2011. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2012-ben beérkezett 138 162 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2010. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2011-ben beérkezett 126 865 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2009. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2010-ben beérkezett 269 238 Ft-ot könyvek restaurálására és külföldi folyóiratok vásárlására fordította.

A KSH Könyvtár a 2008. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2009-ben beérkezett 327 561 Ft-ot külföldi folyóiratok vásárlására fordította.

A KSH Könyvtár a 2007. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2008-ban beérkezett 196 258 Ft-ot külföldi folyóiratok vásárlására fordította.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitva tartás

Hétfő–csütörtök:
Péntek:
Szombat–vasárnap:

8:00–19:00
8:00–16:00
zárva

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2018 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár