A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

A KÖNYVTÁR KÖZÉRDEKŰ ADATAI


A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, mint közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű adatnak minősülő adatait saját internetes honlapján teszi közzé, biztosítva ezzel a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását.

A közérdekű adatok megismerésére, közzétételére vonatkozó jogszabályok:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. §-a,
  • valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a.

A közérdeklődésre leginkább számot tartó közérdekű adatoknak az elektronikus közzététele számos kedvező eredménnyel jár: hozzájárul az internet magyar nyelvű tartalmának jelentős bővüléséhez, az internet használatának terjedéséhez azzal, hogy ráébreszti a polgárokat az elektronikus információszerzésben rejlő lehetőségekre, az adatok gyorsabb, naprakészebb, és hosszú távon olcsóbb közzétételére ad módot, végül lehetővé teszi a polgár számára az anonim, díjmentes információszerzést is.

A Könyvtár honlapjának ezen oldalán kíván eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

• Elérhetőség

A KSH Könyvtár elérhetőségeit lásd a Kapcsolat menüpont alatt.

• Szervezet

• Vezetők


Kálmán Rita főigazgató +36 (1) 345 6104 rita.kalman@ksh.hu
Pásztor Angelika főigazgató-helyettes, főosztályvezető Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály +36 (1) 345 6041 pasztor.angelika@kshkonyvtar.hu
Kozma Zsófia főosztályvezető Gyűjteményszervezési Főosztály +36 (1) 345 6286 kozma.zsofia@kshkonyvtar.hu
Magvasi Edina osztályvezető Gazdasági Osztály +36 (1) 345 1237 edina.magvasi@ksh.hu
Szabó Katalin főosztályvezető Olvasószolgálati Főosztály +36 (1) 345 6202 szabo.katalin@kshkonyvtar.hu
osztályvezető Informatikai Osztály

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Központi Statisztikai Hivatal, melynek elérhetőségei:

Székhely:

Budapest, 1024 Keleti Károly u. 5-7.

Postacím:

1525 Budapest, Pf. 51.

Telefon:

(+36-1) 345-6000

Honlap:

http://www.ksh.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A KSH Könyvtár alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

• A könyvtár küldetésnyilatkozata.

• A könyvtár alapító okirata (2021).

• A Könyvtár stratégiai terve   2009-2013. A stratégiai terv kiadvány formában 

• A könyvtár története.

• A könyvtár tevékenysége.

Közszolgáltatások

• A könyvtár szolgáltatásai.

• A könyvtári szolgáltatások díjtételei.

• A könyvtár használati szabályzat.

Nyilvántartások

• A könyvtár online katalógusa.

• A könyvtárban elérhető szakmai adatbázisok.

Nyilvános kiadványok

• A könyvtár online folyóirata: Nemzetközi Statisztikai Figyelő

Pályázatok

Közérdekű adatok igénylése

• A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata.

• A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár adatvédelmi szabályzata.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Regős Eszter +36 (1) 345 6419

3. Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzése


Költségvetések, beszámolók

• Éves költségvetések

• Számviteli beszámolók

• A költségvetés végrehajtása

Működés

• Foglalkoztatottak


• Szerződések

A KSH Könyvtár nettó ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések 2021-2022. évek között.
A KSH Könyvtár nettó ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések 2011-2020. évek között.

• Közbeszerzés

A Könyvtár közbeszerzési tervei:

A KSH Könyvtár megrendelései: megtekintAdó 1%

A KSH Könyvtár a 2019. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2020-ban beérkezett 68 009 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2018. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2019-ben beérkezett 78 667 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2017. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2018-ban beérkezett 10 498 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2016. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2017-ben beérkezett 159 410 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2015. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2016-ban beérkezett 167 899 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2014. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2015-ben beérkezett 255 508 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2013. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2014-ben beérkezett 244 178 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2012. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2014-ben beérkezett 169 176 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2011. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2012-ben beérkezett 138 162 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2010. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2011-ben beérkezett 126 865 Ft-ot muzeális értékű könyvek restaurálására fordította.

A KSH Könyvtár a 2009. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2010-ben beérkezett 269 238 Ft-ot könyvek restaurálására és külföldi folyóiratok
vásárlására fordította.

A KSH Könyvtár a 2008. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2009-ben beérkezett 327 561 Ft-ot külföldi folyóiratok vásárlására fordította.

A KSH Könyvtár a 2007. évi szja 1%-os felajánlásaiból 2008-ban beérkezett 196 258 Ft-ot külföldi folyóiratok vásárlására fordította.

4. A KSH Könyvtárnál jelenleg nem keletkező közzétételi adatok

• Közzétételi egység:

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

• Közzétételi egység:

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

• Közzétételi egység:

A szerv által alapított közalapítványok

• Közzétételi egység:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv

• Közzétételi egység:

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

• Közzétételi egység:

Döntéshozatal, ülések

• Közzétételi egység:

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

• Közzétételi egység:

Hirdetmények

• Közzétételi egység:

Támogatások

• Közzétételi egység:

Koncessziók

• Közzétételi egység:

Egyéb kifizetések

• Közzétételi egység:

Európai Unió által támogatott fejlesztések

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár