A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

A jelen szaktudása a jövő generációjáért

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a KSH Könyvtárban és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

TÁMOP-3 2 4-09/ 1/KMR-2010 0002

A projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2010.10.01.

A projekt fizikai megvalósításának napja: 2011.09.30.

A projekt az alábbi helyeken valósul meg, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartják:

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár mint főkedvezményezett
1024 Budapest Keleti Károly u. 5.

Móricz Zsigmond Gimnázium mint kedvezményezett
1025 Budapest Törökvész út 48-54.

A projekt költsége, a támogatás forrása és összege

A projekt összköltsége 76 548 334 Ft.

A projekt elszámolható összköltsége a „Kedvezményezettek vonatkozásában” az alábbiak szerint alakul:

Főkedvezményezett: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár - 68 615 469 Ft

Kedvezményezett: Móricz Zsigmond Gimnázium - 7 932 865 Ft

Támogatás intenzitása: 100%.

A projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás.

Konzorciumi partnerek bemutatása

1. KSH Könyvtár

A KSH Könyvtár országos szakkönyvtár, önállóan gazdálkodó állami költségvetési szerv, amely költségvetési előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Kötelespéldányra jogosult, közművelődési feladatokat lát el, ODR-ben szolgáltat.

Szolgáltatásai:

 • szakirodalmi tájékoztatás, számítógépes adatbázisokból, könyvtári és egyéb információs forrásokból adatszolgáltatás

 • ODR-MOKKA-adatbázisba szolgáltató könyvtárként biztosítja a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét

 • szakirodalomból összeállítások készítése

 • kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés

 • ingyenes internethasználat, adatbázisok elérése

 • adatok mentése CD/DVD-re, pendrive-ra; fénymásolás, szkennelés A/3-as méretig

 • bibliográfia összeállítása

 • könyvtárbemutató, felhasználóképzés

 • idézettségi mutatók összehasonlítása

 • online információszolgáltatás

Felhasználóinak a száma 2009-ben 73780 fő: 5869 fő beiratkozott olvasó, 21606 fő olvasótermi látogató, 67911 fő távhasználó. Az aktív használók és a szolgálandó közösség viszonyszáma 2,5%.

Eszközellátottsága: 70 db, ebből 20 az olvasók használatára biztosított munkaállomás, 3 szervergép, 1 multifunkciós nyomtató és szkenner, nyomtató, vonalkódnyomtató.

Célja, hogy teljes (850 ezer) dokumentumállománya elektronikus elérésével, az e-kullúra terjesztésével, szolgáltatásai modernizálásával teljesítse a közép-magyarországi régió könyvtárközi kölcsönzési igényeit, még jobban segítse a kutatómunkát, hatékonyabban támogassa a minőségi oktatást, könyvtári tudásközpontként, a használókat szolgálva, portál fejlesztésével, épülettől és nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az információkhoz és adatokhoz országos hatókörű szolgáltatásai révén, ezzel csökkentve a hozzáférés területi különbségeit, fejlessze az ifjúsági korosztálynak nyújtott szolgáltatásait.

2. A Móricz Zsigmond Gimnázium

A Móricz Zsigmond Gimnázium könyvtárának fenntartója a II. kerületi önkormányzat, mely az iskola pedagógiai tevékenységéhez szükséges dokumentumok gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát , a könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.

A nagyrészt szabadpolcon elhelyezett, kb. 30 ezer egységből álló teljes állománya elektronikusan feldolgozott.

Szolgáltatásai:

 • tájékoztatás, katalógushasználat,

 • helyben olvasás, zenehallgatás, számítógép-használat,

 • kölcsönzés, előjegyzés,

 • könyvtárhasználati órák, könyvtárhasználatra épülő szakórák,

 • könyvtári rendezvények.

Könyvtár felhasználóinak a száma 681 fő. Kölcsönzött dokumentumok száma 8114. A szolgálandó közösség 40%-a aktív könyvtárhasználó.

Eszközellátottsága: 3 számítógép.

Célja, hogy katalógusa elérhető legyen honlapjáról, azt a felhasználók kiszolgálásának minőségét javító modulokkal fejlessze. Célunk, hogy a könyvtár honlapja idegen nyelven is elérhető legyen,valamint hogy jobban megfeleljen a tanulói igényeknek, portálfejlesztés, ezzel elősegítve a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést. Tovább kívánja fejleszteni az olvasáskultúrát és a digitális tartalmakhoz való hozzáférést a könyvtárban megvalósuló programokkal. Fejleszteni kívánja a diákok könyvtárhasználati ismereteit, elősegítve az önálló tanulást. A könyvtárosok szakmai fejlődése is elsődleges cél.

A projekt fő célja

A konzorcium mindkét tagja kötelezően vállalja az alábbi tevékenységek megvalósítását: A projekt fő célja a KSH Könyvtár és a Móricz Zsigmond Gimnázium könyvtára elektronikus adatbázisának fejlesztése, abból megújuló minőségi szolgáltatások nyújtása. A KSH Könyvtár 150 000 dokumentumot tervez rekatalogizálni alkalmassá téve a rekordokat az ODR-MOKKA-ba való betöltésre. A gimnázium könyvtára a katalógust lottó és aprónyomtatvány archiváló modullal, automata analítikázó modullal és bibliográfiai letöltő modullal bővíti.

A két intézmény két-, illetve háromnyelvű interaktív honlapot, portált fejleszt ki, és biztosítja a felhasználók számára a 24 órás elérhetőséget. Iskolaújság szerkesztése (a szerkesztésben a diákok aktívan részt vesznek) által fejlődik az önálló kutatási készségük, az együttműködésnek köszönhetően a szociális kompetenciáik ill. a kommunikációs kompetenciáik.

Oktatást segítő kiadvány készítése (a kiadvány olyan tevékenységközpontú foglalkozások leírását tartalmazza, melyek a különféle tantárgyakon keresztül az olvasáskultúra fejlesztését célozzák), OPAC használati képzés a diákoknak (a diákok megtanulják használni az elektronikus könyvtári katalógusokat), olvasáskultúrát népszerűsítő pályázat, rendezvények, könyvtári foglalkozások középiskolásoknak , munkanélküliek felzárkóztatására ismertető kiadvány összeállítása internetes munkakeresés lehetőségeinek bemutatására.

Szaktudás fejlesztésére az alábbi akkreditált tanfolyamok elvégzése:

 • minőségmenedzsment a könyvtárban (hogy a könyvtáros hatékony minőségirányítási rendszert tudjon kialakítani),

 • webes kompetenciák a könyvtáros szakmában (hogy a portálon minőségi szolgáltatásokat tudjon biztosítani)

 • kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban (a kiadványok feldolgozási lehetőségeinek megismerése)

 • könyvtári szakértői minősítő

 • irodalmi adatbázisok – szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén (célja a legkorszerűbb információs források megismerése)

További tevékenységek megvalósítását választottuk: 24 órás internetes elérés és távoli adatfeldolgozás. Közhasznú tartalmak létrehozása online elérésű tudásbázisban: Fényes Elek tudásbázis, szakértői tudásbázis. Helytörténeti és közhasznú tartalmakhoz biztosítunk online hozzáférést (statisztikai évkönyvek, Statisztikai Szemle, helységnévtárak, közgazdasági Nobel-díjasok, olvasáskultúra és könyvtárhasználat fejlesztését célzó kiadvány stb) Könyvtárhasználatra tervezett programok: Könyvtár szakos, közgazdász, statisztikus, demográfia szakos hallgatók, középiskolások számára szervezünk könyvtárbemutatókat. A vakok és gyengénlátók számára az infokommunikációs akadálymentesítés első lépése a felolvasó szoftver és az olvasótévé beszerzése, aminek eredményeként az érintettek önállóan is képesek a könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételére. Angol szaknyelvi, idegen nyelvi tanfolyam a könyvtárosok számára a kétnyelvű portál működtetéséhez. A munkatársak számára az informatikai fejlesztés új lehetőségeiről tanfolyam indul, hogy használni tudják az új fejlesztéseket. Belső angol szaknyelvi képzést szervezünk a nemzetközi információforrások szolgáltatása érdekében.


A projekttel kapcsolatos bővebb információt az alábbi elérhetőségek valamelyikén kaphat:

 • Levelezési cím: KSH Könyvtár, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

 • Telefon: +36 (1) 345-6105

 • Email:

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

A KSH Könyvtár augusztusi nyitvatartása:
Hétfő: Zárva augusztus 29-ig
Kedd: Zárva augusztus 29-ig
Szerda: Zárva augusztus 29-ig
Csütörtök: Zárva augusztus 29-ig
Péntek: Zárva augusztus 29-ig

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár